fbpx

Klauzula informacyjna – Newsletter

28 lis, 2019

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MPB Corp Sp.z.o.o z siedzibą w Warszawie 04-026 przy al. Stanów zjednoczonych 51 lok 305, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000815627, NIP: 1133006947.

Może się Pan/Pani z nami kontaktować telefonicznie: +48 501-574-378 lub mailowo: kontakt@szybeczka.pl

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera.
 2. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: imię, model telefonu i adres mailowy.
 4. Dostęp do podanych danych osobowych mogą mieć podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług zgodnie z art. 28 RODO oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu tj. przez okres przekazywania subskrybowanego Newslettera lub do momentu odwołania zgody.
 7. Ma Pan/Pani prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  3. przenoszenia swoich danych osobowych;
  4. odwołania wyrażonej zgody;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe przekazywanie subskrybowanego Newslettera.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w  tym profilowaniu.

 

Sprawdź pozostałe artykuły

iPhone się zawiesił?

IPhone się zawiesił? Wymuś ponowne uruchomienie iPhone!   Z pewnością każdy z nas miał kiedyś problem z telefonem, który przestał reagować na jakiekolwiek działania i się zawiesił. Gdy iPhone się...

czytaj dalej
iOS 16.4.1

iOS 16.4.1

Firma Apple niedawno wprowadziła nową aktualizację systemu iOS 16.4.1. Wprowadzono sporo udoskonaleń systemu, ale niestety powstały też przez to poważne błędy dotyczące między innymi bezpieczeństwa....

czytaj dalej

Wypalenie wyświetlacza

Wypalenie wyświetlacza może spotkać użytkowników smartfonów z wyświetlaczami OLED i AMOLED. Czy możesz naprawić tak uszkodzony wyświetlacz samodzielnie? Czy możesz jakoś temu zapobiec? Przeczytaj...

czytaj dalej

0 komentarzy