fbpx

Praktyki dla techników i elektroników

Szybeczka to firma z doświadczeniem na rynku serwisu urządzeń mobilnych. Prowadzimy trzy serwisy sprzedaży w Warszawie (Praga Południe, Śródmieście). Z usług naszego serwisu korzystają klienci w całej Polsce.

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków studiów związanych z informatyczną, elektroników, teleinformatyków itp. do odbycia praktyk w naszej firmie.

Konieczność odbycia praktyki powinna być poparta wymogiem programu studiów.

Co jest dla nas ważne?

  • Optymistyczne podejście do zdobywania nowych doświadczeń,
  • Chęć wykazania się inicjatywą, doceniamy postawę pro aktywną
  • Nastawienie na współpracę i efektywną komunikację

Co proponujemy?

  • Poznanie specyfiki pracy konkretnego obszaru, w którym odbywa się praktyka (dział mikrolutowania, dział regeneracji wyświetlaczy, dział serwisu urządzeń mobilinch)
  • Wsparcie opiekuna merytorycznego,
  • Zaangażowanie w konkretne obowiązki,
  • Możliwość wykazania się wiedzą, skutecznością nauka technikaliów związanych z elektroniką,
  • Praktyki jednomiesięczne, bezpłatne


Sposób aplikowania

Prosimy o przesyłanie CV na adres kontakt@szybeczka.pl, w treści e-maila wpisując preferowany termin praktyki.

Zgłoszenia na praktyki przyjmujemy na bieżąco, każda aplikacja jest rozpatrywana indywidualnie pod kątem możliwości realizacji praktyki w danym terminie i dziale, każdy kandydat otrzymuje informację zwrotną.

 

Dodatkowe informacje

Klauzula informacyjna - proces rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka MPB Corp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 04-026 Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 51/305, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000815627 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1133006947.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: kontakt@szybeczka.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: 04-026 Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 51/305.

3. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@szybeczka.pl

4. Pani/ Panadane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Ponadto w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych naborach, podstawą do przetwarzania danych osobowych jest również art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5. Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do 6 miesięcy.

8. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez spółkę MPB Corp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Ponadto przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

9. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.

11. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę MPB Corp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (04-026) przy al. Stanów zjednoczonych 51/305, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę MPB Corp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (04-026) przy al. Stanów Zjednoczonych 51/306, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników spółki MPB Corp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.